Citybanan Stockholm

De Citybanan is een nieuw te bouwen spoortunnel onder de stadskern van Stockholm, met als doel de ’pendeltåg’ (pendeltrein die de voorsteden van Stockholm bedient) te scheiden van het overige treinverkeer dat door het centrum van Stockholm rijdt. De werkzaamheden zijn op 24 januari 2009 begonnen. Banverket (de railinfrastructuurbeheerder) verwacht in 2017 de ingebruikname.

Sammanbindningsbanan is een Zweedse spoorlijn in de stad Stockholm die tussen het station Stockholms Södra in het stadsdeel Södermalm en het station Stockholm C in het stadsdeel Norrmalm loopt.

De Sammanbindningsbanan zijn officieel sinds 1912 een integraal onderdeel van Västra stambanan, een term die uitsluitend van historische betekenis is.

Op heden kan Stockholm vanuit het zuiden maar via twee sporen bereikt worden. Deze sporen worden zowel gebruikt door de lokale treinen (Pendeltåg), regionale treinen, goederentreinen als lange-afstandstreinen. Dit is nog steeds hetzelfde aantal sporen als in 1871 toen de bestaande sporen werden gebundeld in twee lijnen. Deze twee spoorlijnen worden 24 uur per dag gebruikt, in de spitsuren tot één trein elke twee minuten in elke richting. Dit is de maximale capaciteit die deze lijnen aankunnen. Het gevolg is dan ook dat als een trein zijn geplande doortocht mist, dit meteen gevolgen heeft voor al de andere treinen die later moeten passeren. Ook is er een gebrek aan perrons. Er zijn slechts 6 perrons aanwezig voor lange-afstandsverkeer en 5 voor de lokale treinen.

Met de Citybanan is het de bedoeling dat de lokale treinen (Pendeltåg) een eigen route krijgen langs een zes kilometer lange dubbelsporige spoorwegtunnel tussen Tomteboda en het Stockholms södra (zuidstation). De plannen voorzien bovendien ook in de bouw van twee nieuwe stations, City en Odenplan. Het bestaande station Karlberg wordt gesloten. De spoorlijnen zullen gebouwd worden onder de huidige metrolijnen. Voor het station City houdt dit in onder de blauwe lijn, die op heden de diepste metrolijn is. Het voordeel is dat er sneller zal kunnen overgestapt worden tussen de Pendeltåg en de metro, in het bijzonder dan de blauwe lijn. Vandaag de dag moet men in het Centraal Station nog een heel eind lopen om deze overstap te maken.

Gegeven de diepte van de tunnels zullen er steile hellingen nodig zijn om naar de oppervlakte te geraken, tot 3% hellingsgraad. Enkel treinen zoals de huidige types die gebruikt worden voor de pendeltåg zouden dus de helling kunnen nemen. Omdat het station City op het diepste punt komt te liggen zal remmen en optrekken namelijk extra lastig zijn. Het argument om dit toch te doen is echter dat op die manier de overstaptijd met de metro en het Centraal Station zoals gezegd enorm zal verkort worden.

Citybanan zal dan in het Södra Station (zuidstation) aansluiten op de bestaande infrastructuur van de Sammanbindningsbanan en daar de twee middensporen in het station gebruiken. Vanaf Södra is het traject tot Flemingsberg, waar de directe Grödingebanan zich afsplitst, viersporig. De middensporen worden gebruikt door de Pendeltåg en zijn gescheiden van de lange afstandsporen en hebben eigen ongelijkvloerse aansluitingen met de andere spoorlijnen en stelplaatsen. Met de indienststelling van de tunnel zullen de lokale treinen volledig onafhankelijk van het ander spoorverkeer geëxploiteerd kunnen worden.

Citybanan is een belangrijke vereiste om het treinverkeer naar de omliggende provincies te verhogen en om het lokaal verkeer naar en van de voorsteden uit te bouwen. Volgens berekeningen zullen dankzij Citybanan 48 treinen per uur per richting kunnen rijden door Stockholm, wat dubbel zoveel is als vandaag.

De kostprijs is berekend op 16 miljard kronen (1,7 miljard euro), wat neerkomt op 2,5 miljard kronen per kilometer. Dit is beduidend meer dan recente spoorwegtunnels in Zweden. De reden is voor deze hogere prijs is echter dat men ten alle prijs lekkages in de tunnel wil vermijden, wat bovenliggende gebouwen kan schaden. Verder nemen de stations ook een grote hap uit het budget. Het pleegt echter een duurzame investering te worden waarvoor veel passagiers verwacht worden.

In mei 2006 bereikten de stad Stockholm, het provinciebestuur en Banverket (de railinfrastructuurbeheerder) een overeenkomst over de financiering van het project. De bouw moet starten in 2008 en de tunnel zou moeten opgeleverd worden tussen 2013 en 2016. In de periode 2005-2006 zijn reeds voorbereidende werken uitgevoerd in het Centraal Station van Stockholm, teneinde plaats te maken voor werktunnels. Toen de nieuwe coalitie onder leiding van Fredrik Reinfeldt aan de macht kwam in de herfst van 2006, kwam het bericht dat men het bestaande contract wilde verbreken om in de plaats een financiering mogelijk te maken van de sluiting van een verkeersring rond Stockholm. Na een nieuwe beoordeling gaf de regering echter het groen licht om met de start van de werken te beginnen.

Op woensdag 24 september 2008 werd het bouw contract ondertekend. De voorbereidende werkzaamheden begonnen onmiddellijk en de bouwwerkzaamheden in het begin van 2009. De bouwtijd zal ongeveer 5,5 jaar berdragen.

Werk met een shovel voor de tunnel bij Södermälarstrand, 21 maart 2009

Werkt aan Söderström tunnel bij Södermalm

Werkt aan Söderström tunnel, Söder Mälarstrand

Werkt aan Söderström tunnel, Riddarholmen

Werkt aan Söderström tunnel, Riddarholmen

Werkt aan Söderström tunnel, 10 april 2009